Frequentie van de premiebetaling

Deze betalingswijze is gebruikelijk als uw werknemers zelf een persoonlijke bijdrage leveren in de groepsverzekering. In dat geval krijgt u elke maand - rond de vijftiende - een premieafrekening (maandelijkse premieprolongatie). U moet die som dan betalen voor het einde van die maand.

Voorbeeld maandelijkse premieprolongatie bij "maandelijks achteraf":

betreft premie voor de maand   januari             
premieafrekening wordt opgemaakt (uitgiftedatum)   15/01
verschuldigdheidsdatum van de premie (premie te betalen tegen deze datum)          31/01

 

Indien er in diezelfde maand vóór 15/01 nog wijzigingen worden uitgevoerd met een impact op de premie, dan vindt u deze terug op de premieafrekening van 15/01.

U krijgt elke maand – rond de vijftiende – een premieafrekening en u moet deze som betalen voor de eerste van de volgende maand.

Voorbeeld maandelijkse premieprolongatie bij "maandelijks vooraf":

betreft premie voor de maand   januari             
premieafrekening wordt opgemaakt (uitgiftedatum)   15/12
verschuldigdheidsdatum van de premie (premie te betalen tegen deze datum)          01/01

 

Indien er tussen de uitgiftedatum (bv. 15/12) en de verschuldigdheidsdatum (bv. 01/01) van een maand nog wijzigingen worden doorgegeven met impact op de premie, dan zullen deze verrekend worden en zichtbaar zijn op de eerstvolgende maandelijkse premieafrekening (bv. 15/01).

 

Deze betalingswijze komt vaak voor als u als werkgever de volledige premie van de groepsverzekering voor uw rekening neemt. In dat geval krijgt u maar één premieafrekening per jaar (jaarlijkse premieprolongatie): rond de vijftiende van de maand die de jaarlijkse aanpassingsdatum voorafgaat. Deze datum vindt u terug in uw pensioenreglement. U moet die som dan betalen voor de eerste van de maand daarop.

Voorbeeld jaarlijkse premieprolongatie bij "jaarlijks vooraf":

jaarlijkse aanpassingsdatum   01/01                
premieafrekening wordt opgemaakt (uitgiftedatum)   15/12
verschuldigdheidsdatum van de premie (premie te betalen tegen deze datum)          01/01

 

Als er naast de jaarlijkse salarisaanpassingen nog andere wijzigingen plaatsvinden waardoor de premie verandert, dan ontvangt u bijkomende premieafrekeningen. Bijvoorbeeld: een nieuwe medewerker sluit aan bij de groepsverzekering op 01/05. U ontvangt een extra premieafrekening op 15/05 die u betaalt tegen 01/06.

Zijn er geen wijzigingen, dan volgen er geen bijkomende premieafrekeningen. Zijn er elke maand wijzigingen, dan ontvangt u naast de jaarlijkse premieafrekening nog maximum 11 maandelijkse bijkomende afrekeningen.